Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kapitola první

20. 2. 2009

Kapitola první

Tato kniha pojednává o Satanovi, nepříteli všech věřících v Ježíše Krista. O tom, jak se je snaží donutit, aby zhřešili. Satan chce, aby se oddálili od Ježíše Krista, od Boha Otce a od Boží vůle. Je velice zkušený a proto také postupuje tak, aby věřící při prohřešku ani netušili, že hřeší. Jsou čtyři věci, které se musí každý křesťan naučit. Musí znát vše o Bohu, Ježíši Kristu, o Bibli, o sobě a o Satanovi, který se jej snaží odloučit od Boha. Satan je krutý nepřítel. Je velice rozlícen a rozhněván. Svou krutost a zlost projevuje tím, že bojuje proti Bohu a proti všem věřícím křesťanům, kteří chtějí Bohu sloužit. A to vždy, kdy je to jen možné.
Satan chce, aby boží národ byl nešťastný a zoufalý. On ví, že věřící člověk je nejnešťastnější, když je zavalen hříchy. Používá různé metody při pokusech jak přimět věřící ke hříchu. Je silným nepřítelem. Je schopen zranit a nakazit hříchem mnoho věřících z moci své síly. On však nechce, aby věřící pochopili, jak silným a mocným může být. Každý křesťan proto musí být varován.  A proto chci varovat všechny křesťany před jeho metodami. Chtěl bych, aby ti, kteří čtou tuto knihu, se stali silnými křesťany. Chtěl bych, aby se mí čtenáři protivili Satanových cest. A proto nečti pouze slova v této knížce, ale nauč se a konej. Celé křesťanství a učení je předurčeno pro pomoc věřícím, aby pochopili Boží vůli. Ježíš říká: Když to víte, blaženi jste, kteří to plníte.
Jana 13:17
Znáte-li tyto věci, blahoslavení jste, budete-li je činit.
http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/J13.php

Na mnoha místech jsme upozorněni na to, jak je ďábel chytrý. Věřící potřebují sílu, když je potřeba se mu postavit na odpor. Zde je několik slov z Bible, kde nás upozorňují ohledně ďábla.
První je 2. Korintským 2:11
Abychom nebyli oklamáni Satanem. Jeho úmysly nám přece nejsou neznámé.
http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/nbk/2K2.php
Apoštol Pavel říká, že on pozná velice dobře chytré plány Satanášovi, s kterými věřícím škodí. Pokoušel se zvítězit nad Pavlem, ale Pavel věděl přesně, co může od Satanáše očekávat. A věděl, že se snaží všemi prostředky poškodit křesťany.
Druhý text je Efezským 6:11
Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit proti ďáblovým úkladům.
http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/nbk/Ef6.php
Kde Pavel znovu upozorňuje na ďábla. Pavel říká, že věřící musí být ostražitý jako voják, který musí dávat pozor, aby ho nepřítel nepřekvapil. Pavel věděl, že Satanáš bude věřící atakovat různými způsoby. Někdy jim nastaví pasti tak, aby se do nich při náhlém ataku sami chytili. Potom se mu lépe chytají do jeho sítí, dokud jsou zmateni a popleteni. Někdy zase čeká, až budou bezstarostní a pak je uloví. Všemi způsoby se snaží zranit Boží národ, aby zničil jejich snahu sloužit Bohu, aby neměli tu sílu o Boha bojovat. Věřící potřebují boží sílu, aby se mohli Satanáši bránit.
Třetí text je 2 Timoteovi 2:26
…a probrali se z ďáblovy pasti, neboť jím byli chyceni, aby činili jeho vůli.
http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/nbk/2Tm2.php
Kde říká apoštol Pavel, že Satanáš plení národ, aby vykonávali jeho vůli. Pavel použil slov, která hovoří o chytání do zajetí ve válce. Zajatec se cítí smutně, nemá sílu něco změnit, musí vykonávat to, co je mu přikázáno. A to je to, co chce Satanáš udělat se všemi věřícími, pokud nebudou bdělí. Chce z nich udělat své zajatce. Pavel též hovoří o ptácích, kteří jsou chyceni do sítí. Žádná svoboda, žádná radost. To je Satanův cíl. Proto bdi a varuj se Satanových plánů. Pamatuj, Bible nás učí, že Satanáš je silný, krutý a chytrý nepřítel všech oddaných věřících. Chce je udělat bezcennými křesťany.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář